Across The Border
The Film
Episodes
Directors
Dates
Downloads
Press
Credits
The Directors
Paweł Łoziński
Jan Gogola
Peter Kerekes
Róbert Lakatos
Biljana Čakič-Veselič
Peter Kerekes

Peter Kerekes

Episode 3

 

Peter Kerekes tells us history in the form of a fairy tale. He makes the past come alive with the aid of objects, souvenirs and music. In a mixture of materials and temporal levels, Kerekes’ films reveal the relationship between yesterday, today and tomorrow. Poetically intensified writing of history.

 

1973 born in Kosice/Slovakia

1998 Graduated from the Academy of music and dramatic arts, film/ television, Bratislava - directing

1999- Teacher at the Academy of music and dramatic arts, film/television, Bratislava - directing

 

 

Filmography (extract)

 

2003 "66 Sezón" / 66 Seasons

Doc. / 86 min / 35 mm

 

1998 "Ladomírske Morytáty A Legendy" / Morytats And Legends Of Ladomirová

Doc. / 54 min. / 16mm

 

Awards:

2000: Prize of UNESCO - A’l affiche du Monde Paris, "Grand Prix" Festival U.R.T.I. Monte Carlo.

1999: "2nd Prize" at 42nd Internat. Leipzig Festival of Doc. and Animated Films, "IG Media Prize" at 42nd Internat. Leipzig Festival of Doc. and Animated Films, "Festival award of the international ecumenical jury of the christian churches" at 42nd Internat. Leipzig Festival of Doc. and Animated Films, "Best documentary" at youth main program "MEDIAWAVE" Gyor, "Grand Prix" International Film Festival "ACADEMIA FILM" Olomouc, "2nd Prize" International Film Festival "ART FILM" Trencianske Teplice, "IGRIC 1999" (Slovak National Film Award) for best Slovak Documentary, "Prize of Slovak Film journalists" at IGRIC 1999, "Grand Prix" Studentfilmfestival "ACKO" Bratislava, "Best Documentary" Studentfilmfestival "ACKO" Bratislava.

1998: Prize of film journalists "ETNOFILM" Cadca

 

 

 

Peter Kerekes nám rozpráva príbeh vo forme rozprávky. Oživuje minulosť s pomocou predmetov, suvenírov a hudby. Pomocou miešaním materiálov, a rôznych časových rovín, Kerekesove filmy odhaľuje vzťahy medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Poeticky zosilnené písanie histórie.